Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Teken of toeval?

toevallig

Op mijn Spotify-playlist staan 115 liedjes die door de app op mijn telefoon in willekeurige volgorde afgespeeld worden op ieder door mij gewenste moment.

Ik was afgelopen maandag buiten aan het werk en Spotify zorgde voor de nodige arbeidsvitaminen. Ik zat redelijk in mijn vel en had er best zin in, ondanks het matige weer. Maar op het ogenblik dat Drag Queens in Limousines van Mary Gauthier langskwam verdween de animo en voelde ik me opeens ingehaald door de tijd. De tekst van dit liedje gaat namelijk over een meisje die alles achterlaat om een nieuw leven te beginnen, weg van conventies en plichten, te midden van hippies, drank en drugs. En ik, ik verlang al heel lang naar zo’n ander leven, ver weg van werk en sleur, in vrijheid en onafhankelijkheid, los van alles.

Maar het is er helaas nooit van gekomen en ik realiseerde me nu ineens dat ik veel te laat ben voor zoiets: ik ben 55 en naar verwachting ver over de helft van mijn leven. Ik kan me wat dat betreft beter met het naderende levenseinde bezig houden in plaats van te dromen over een ander bestaan, want hoeveel tijd zou ik überhaupt nog krijgen voor dat andere leven? Vadertje Tijd heeft me ingehaald, dromen over verandering heeft weinig zin meer.

Terwijl ik dit overdacht, kwam Spotify met Amazing Grace van Don Edwards op de proppen en daarna zong Jessi Colter haar bewerking van Psalm 136: His loving kindness endures forever. Wat een combinatie! Het eerste nummer gaat over de genade van Jezus voor een verstokt zondaar, waarna de daarop volgende psalm de ‘liefdevolle vriendelijkheid’ van God noemt en roemt.

Ik vroeg me meteen af of dit een teken van Hogerhand was of alleen maar toeval. Ik heb de liedjes zelf uitgekozen en Spotify selecteert willekeurig, dus het ligt niet voor de hand om daar een betekenis aan te hechten. Maar toch….het is haast té toevallig om nog toeval te zijn! Dat moment, na die gedachten van mij; de combinatie van liedjes – het voelt als een teken van God. Als een vingerwijzing: zoek iets anders, iets beters, zoek God – in plaats van te te vluchten voor je huidige leven.

Maar een atheïst zou hier hoe dan ook wel raad mee weten, vermoed ik, net als een statisticus met kennis van toevalsfactoren, correlaties en dergelijke. ‘Een klassiek geval van wishful thinking,’ hoor ik de scepticus al opmerken, ‘een mens op zoek naar zingeving en een stem van Boven.’.
En toch, en toch….

 

 

Koning sport

koning voetbal
De afgelopen drie weken heb ik mezelf de luxe gepermitteerd om, voor zover werk en andere plichten dit toelieten, de Tour de France te volgen op tv. Als ik op werkdagen rond half vijf thuiskwam, keek ik samen met mijn vriendin naar het laatste deel van de dagetappe tot en met de finish. En op de andere dagen volgde ik regelmatig bijna de hele etappe.
Ik deed dit overigens vaak met een beschuldigend hart, want ik ben opgegroeid met het dogma dat topsport niets minder is dan afgodendienst en dat je daarom véél beter Jezus kunt bewonderen dan een voetbalclub of wielrenner.
En naar een sportevenement op tv kijken is verkwisting van tijd, want je had in diezelfde tijd ook een hoofdstuk uit de bijbel kunt lezen of in gebed kunnen gaan – om maar wat te noemen….

Maar toch: een mens is nieuwsgierig. En die wielrenners dóen het toch maar. Topsport trekt: je wilt weten wie de wedstrijd uiteindelijk wint en hoe ‘onze jongens’ daarbij presteren. En die Nederlandse commentatoren bij de Tour doen hun best om het allemaal zo belangrijk mogelijk te maken. Terwijl het uiteindelijk gewoon de waan van de dag is, want wie vandaag wint, is morgen al bijna weer vergeten….

En terwijl een deel van mij zich dit realiseert, blijft het andere deel nieuwsgierig en dat andere deel wint de strijd meestal. Dus gaat de tv aan en kijk ik naar een peloton fietsers in Frankrijk. Heel passief, met de benen op tafel. Alsof ik niets beters te doen heb….

En Hilversum moedigt dit sport kijken aan en zorgt het hele jaar voor sportief vermaak. Want straks na de vakantie begint de Eredivisie weer en enige tijd later het voetbal van de Champions League, en dat wordt allemaal uitgezonden. En daarna krijg je het schaatsseizoen met alle nationale en internationale wedstrijden, dat mag je natuurlijk ook niet missen. En dan zijn er nog de tennistoernooien en atletiekwedstrijden, alles uitgezonden op tv, dat móet je gewoon zien, want er doen Nederlandse sporters aan mee, de eer van ons land is ermee gemoeid…

En ik, ik constateer bij mezelf dat het aan me trekt en verdoe er soms mijn tijd mee. En voel me daar vaak schuldig over, maar blijf toch regelmatig eer bewijzen aan koning sport. Zoals zoveel Nederlanders….

Kwetsbaar

eva

 

Ik zie een foto in een tijdschrift van een groepje jong-volwassen meiden chillend ergens buiten op een gazon en ik denk: wat zijn ze toch kwetsbaar! Dat denk ik trouwens vaak bij vrouwen, of ze nu jong of oud zijn, hun weerloosheid treft me vaak.

Vrouwen zijn fysiek meestal de mindere van mannen. Dus ze leggen het altijd af tegen een vent die zijn lichaamskracht gebruikt – een seksbeluste man die zin heeft om een vrouw te pakken ergens langs een donker fietspad ’s avonds laat, een partner die zijn begeerte wil doordrijven tegen de wil van zijn vrouw in, een dominante vader die niet van zijn dochter kan afblijven – wie dan ook.

Op die foto in het tijdschrift straalt de kwetsbaarheid er van af, met van die vrouwenogen die zacht en rond in de camera kijken. Zo’n weerloze blik, zo’n oogopslag waarvan iedere man met een vlotte babbel, het juiste postuur en een uitstraling van succes misbruik van kan maken. Want vrouwen vallen makkelijk voor zo iemand, ook al is hij van binnen zo rot als een mispel. Tenminste, dat denk ik.

Want elke vrouw wil een sterke man en vervolgens kinderen van die man. En ze zijn bereid om daarvoor veel in te leveren. En als die kinderen er eenmaal zijn dan gaat het moederinstinct opspelen en gaat de bescherming van hun nakomelingen boven de bescherming van hun eigen lijf. En dat maakt vrouwen kwetsbaar voor vernederingen, fysiek en moreel.

Volgens het bijbelverhaal betaalt de vrouw de prijs voor de zondeval van Eva, de eerste vrouw. En het Paradijs is sindsdien hermetisch afgesloten.
Woman is the nigger of the world.

 

 

Doodsangst en (on)geloof

De onderstaande korte documentaire getiteld ‘De laatste bazuin’ vond ik op de website Dogmavrij.nl.

 

In de docu beschrijft Inge Bosscha, de initiatiefnemer van Dogmavrij, haar worsteling met de geloofsopvoeding uit haar jeugd, haar angst voor het laatste oordeel en de hel, haar problemen met de autoriteit van de bijbel en met de strikte manier waarop gelovigen de bijbel interpreteren. En niet te vergeten de waarheidsclaim die sommigen daarbij leggen, alsof zij alleen de waarheid in pacht hebben.

Bosscha groeide op in een gelovig gezin dat lid was van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV), een kerkverband met een tot voor kort gesloten, bijna sektarisch karakter, en met de opvatting dat alleen binnen dit kerkverband de juiste leer gepreekt werd en het heil te vinden was.
Ze trouwde op twintigjarige leeftijd binnen deze kerk en werd zwanger. De zwangerschap triggerde iets binnenin haar en ze kwam tot de overtuiging dat ze haar kind niet wilde laten opgroeien binnen de GKV. Ze ‘vluchtte’ naar een opvanghuis, scheidde uiteindelijk van haar man en maakte zich los van de kerk.

De herinneringen aan vroeger lieten haar echter niet los en ze ging in therapie. Haar gevoelens betreffende haar verleden binnen de kerk typeert ze in de docu als traumatisch. Ze benoemt het als ‘Religieus Trauma Syndroom’ (RTS), een aandoening die volgens haar mensen met een godsdienstig verleden zoals zijzelf, treft.

Omdat ik zelf opgegroeid ben in een enigszins vergelijkbaar kerkgenootschap, herken ik veel van de dingen die Bosscha in de docu noemt. Ik heb echter veel minder last van negatieve emoties daarover, wellicht omdat ik een minder sensitief persoon ben dan Bosscha. En dat diepe zondebesef, die schuldgevoelens die zij als meisje al in sterke mate had, heb ik nooit zo beleefd.
Maar angst voor de hel heb ik wel degelijk en misschien wel meer naarmate ik ouder wordt en het einde van mijn leven dichterbij komt.

 

Een Engelsman en de Arabische droom

lawrence 1

Bovenstaand boek heb ik net uit: Zeven zuilen van wijsheid van T.E. Lawrence, beter bekend als Lawrence of Arabia. Ik moet toegeven dat ik niet alle 781 bladzijden woord voor woord gelezen heb, want daarvoor is het veel te wijdlopig geschreven.
Het was meer een doornemen van de tekst, hier en daar een interessante passage in zijn geheel consumerend, als een koe die de sappigste stukjes gras afgraast en de rest laat staan. Maar goed, de inhoud van het boek is me duidelijk en bovendien boeiend genoeg voor een blogpost.

Een citaat uit de inleiding van het boek:

Alle mensen dromen – maar niet eender. Wie ’s nachts droomt in de stoffige krochten van zijn hoofd, wordt bij dag wakker om te ontdekken dat alles ijdelheid was, maar de dromers van de dag zijn gevaarlijk, want zij kunnen met open oog voortbouwen op hun droom, om hem mogelijk te maken. Dat heb ik gedaan. Ik stelde me ten doel een nieuwe natie te vormen, een verdwenen invloed te herstellen, om twintig miljoen Semieten de grondslagen te geven waarop ze uit hun nationaal gedachtegoed een geïnspireerd droompaleis konden optrekken. (…..)
Maar toen we wonnen, werd ik ervan beticht dat de Britse oliebaten in Mesopotamië ongewis waren geworden en dat de Franse koloniale politiek in de Levant in duigen lag.

T.E. Lawrence was officier in het Engelse leger gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hij was gedetacheerd in Egypte maar werd door zijn superieuren naar Arabië gestuurd om daar het verzet tegen de Turkse overheersers te organiseren. Het Ottomaanse rijk was toentertijd heer en meester in het hele Midden-Oosten. De Turken hadden in de oorlog de zijde gekozen van Duitsland en waren daarmee vijand van Engeland.
De Arabieren daarentegen droomden van onafhankelijkheid en waren bereid om daarvoor te vechten. Dit was de “droom” waarover Lawrence in bovenstaand citaat spreekt. En zo konden ze ingezet worden voor de strijd tegen de Turken. Lawrence hielp hen daarbij met militaire middelen en zijn eigen organisatietalent.

Maar de Engelsen en Fransen waren nooit echt van plan om de Arabieren onafhankelijkheid te geven, ze wilden het Midden-Oosten met zijn natuurlijke hulpbronnen voor zichzelf houden. En Lawrence besefte dat en voelde zich schuldig omdat hij de Arabieren valse hoop gaf. En tegelijkertijd hield hij de droom ook voor zichzelf levend en gunde hij de Arabieren hun vrijheid.

Het boek beschrijft de periode dat Lawrence onder de Arabieren verkeerde, waarvan het grootste deel van de tijd in de woestijn; het beschrijft het vechten met de Turken, de bloedbaden soms, de eigenzinnigheid en ongedisciplineerdheid van de Arabieren; het gaat  over de lange, moeizame trektochten op kamelen door woestijngebieden, de strijd om dorpen, stadjes en spoorwegstations, de sabotageacties van Lawrence en de zijnen op spoorlijnen en -bruggen, over het vuil, de vlooien, de dorst, het afzien.

En dat alles in de schrijfstijl van een eeuw geleden, met soms woorden die allang niet meer tot het hedendaagse vocabulaire behoren, met veel uitweidingen, lange zinnen, veel details ook.
En veel bloedvergieten, om niet te vergeten. De verspilling van vele mensenlevens, zonder al te veel scrupules. Het boek is er vol van.
En de Arabische onafhankelijkheid kreeg pas na W.O. II echt goed gestalte, om slechts enkele decennia later in landen als Syrie en Irak ingeruild te worden voor de tirannie van een autocratisch regime. Waarmee de droom van Lawrence uiteindelijk een nachtmerrie werd…..

 

Drukte

mentale inspanning

Drie tuinklussen vandaag en dat betekent: drie verschillende tuineigenaren met drie verschillende tuinen; drie keer omschakelen voor mij en me drie keer opnieuw instellen op een andere situatie en een ander persoon.
Voor iemand met autisme best wel een uitdaging en best wel iets om tegenop te zien.

En dan nog de fysieke component: het werk, de inspanning, de spieren die zich spannen om een bepaalde handeling uit te voeren. De hand die een snoeischaar of heggenschaar omklemt en laat werken, een rug die zich bukt naar de grond om onkruid uit te trekken, armen die een schoffel en hark door en over de grond laten bewegen, de handen die een bezem vasthouden en zijn werk laten doen.

En dan is er de drukte van een aangekondigd familiebezoek morgen. Ze blijven weliswaar niet zo lang, maar het geeft toch onrust in je hoofd en een stukje spanning: zal alles goed gaan, weet ik me te gedragen, zeg ik niets verkeerds?

En onze bruiloft nadert met rasse schreden. Familie en vrienden hebben net de trouwkaart ontvangen en reageren daarop. En er zijn natuurlijk altijd dingen die nog geregeld moeten worden voor die grote dag. Nog meer drukte….
En dan nog het opzien tegen de trouwdag zelf: zal alles goed gaan, weet ik me te gedragen, zullen de gasten zich harmonieus met elkaar vermengen, of zal het botsen? Sommigen zijn gelovig terwijl anderen niets moeten hebben van de kerk, als dát maar goed gaat…..

Kan niet, kan wel

ark

Ik liep gisteren tijdens het werk te denken aan het verhaal uit de bijbel over de Zondvloed en de Ark van Noach. En hoe volgens het bijbelverhaal van elke diersoort op aarde tenminste twee exemplaren aan boord van die Ark gingen. Ik dacht: het kan niet, het kán gewoonweg niet, het is onmogelijk. Al die duizenden soorten zoogdieren, reptielen, amfibieën en vogels passen nooit in die boot. Nooit. Of je moet een boot hebben die honderden meters lang is, maar dat klopt dan weer niet met de tekst in Genesis waar de maten van de Ark vermeld staan.

Ik zocht vandaag op internet naar relevante informatie over dit onderwerp. Maar eerst voor de volledigheid nog even het bijbelverhaal:

 12En God zag hoe bedorven de aarde was, want alle mensen op de aarde gingen verkeerde wegen. 13God zei tot Noach: `De dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de aarde vol gewelddaden is. Ik ga hen met de aarde vernietigen.14Gij moet een ark van pijnhout bouwen; met riet moet gij de ark maken, en ze van binnen en van buiten met pek bestrijken.
15Als volgt moet gij ze maken: de ark moet driehonderd el lang zijn, vijftig el breed en dertig el hoog. 16Het dak dat gij op de ark aanbrengt moet een el naar buiten uitsteken. In een van de zijden moet gij een deur aanbrengen; ook moet gij een onderste, een tweede en een derde ruim maken.
17Want Ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen; alles wat zich op de aarde bevindt, zal omkomen. 18Met u echter zal ik een verbond aangaan; gij moet u inschepen in de ark, met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen.19Van alle levende wezens moet gij verder een paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te doen blijven; een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. 20Van de verschillende soorten vee, van de verschillende soorten dieren die over de grond kruipen, moet een paar met u meegaan en aldus in leven blijven. 21Breng verder allerlei etenswaar bijeen en leg daar een voorraad van aan, zodat gijzelf en de dieren te eten hebt.’
22Noach deed dit; alles wat God hem geboden had, voerde hij uit.

 

Volgens een artikel op de website Schepping of evolutie klopt het bijbelverhaal wél, als je tenminste het aantal dieren sterk beperkt. En volgens de auteur is het logisch om dit te doen: veel dieren hebben volgens hem één gemeenschappelijke voorouder en vermoedelijk heeft alleen deze voorouder een plekje gekregen op Noachs drijvende dierentuin. Een voorbeeld: paarden, ezels en zebra’s stammen volgens de auteur allen af van één paard-achtige soort, net zoals wolven, honden, jakhalzen en coyotes één hond-achtige als gemeenschappelijke voorouder hebben.
En verder: als je er van uitgaat dat Noach alleen jonge, onvolgroeide dieren toeliet tot de ark, scheelt dat aanzienlijk in de benodigde ruimte. En van de dinosauriërs heeft de aartsvader misschien alleen de eieren meegenomen en geen levende exemplaren. En als je de maten van de ark zoals ze hierboven genoemd worden omrekent naar treinwagons en je weet hoeveel schapen er in een treinwagon passen, dan was de ark groot genoeg….aldus de auteur.

 

Wel, het is een interessante redenering maar ik heb eigenlijk geen idee hoe serieus je dit moet nemen. Ik ben maar een arbeider, geen wetenschapper….:-)
Het komt op mij nogal gekunsteld over, maar dat kan natuurlijk ook een stuk vooringenomenheid bij mij zijn. De bijbel zegt niet voor niets dat een mensenhart arglistig is….

 

Er zijn overigens veel van dit soort websites op internet te vinden. Als ik op zoek ga naar meer informatie loop ik er een beetje in vast. Want allemaal hebben ze als uitgangspunt dat de bijbel betrouwbaar is, dat het verhaal over de Zondvloed dus wáár is en doen ze hun best om dit te bewijzen….
Tja en dan kom je altijd op een bepaald punt uit!

 

Wel is het opvallend te noemen dat zoveel verschillende culturen/volkeren een zondvloedverhaal kennen binnen de verhalen over hun afstamming en/of het ontstaan van de aarde (zie hiervoor de link in de eerste regel). Zegt dit misschien toch iets over het waarheidsgehalte van dit verhaal??

De tekst van een liedje (2)

Every grain of sand van Bob Dylan is een liedje met een tekst die gaat over gekend zijn door God. De zanger beschrijft zijn leven als een reis waarbij hij gaandeweg tot het inzicht kwam dat, zoals Jezus het zegt, ‘Elke haar op zijn hoofd geteld is’:

Then onward in my journey
I come to understand
that every hair is numbered
like every grain of sand.

Ik herken iets van mezelf en van mijn eigen leven in het liedje, in het bijzonder als de tekst verhaalt over verleidingen:

I gaze into the doorway
of temptation’s angry flame.
And every time I pass that way
I’ll always hear my name.

Een poëtische manier om te zeggen dat bepaalde verleidingen vaak heel dichtbij zijn, confronterend dichtbij, en daarom lastig te weerstaan. Alsof je als een magneet naar iets toe getrokken wordt, iets fouts weliswaar, maar daarom niet minder aantrekkelijk voor mijn vlees en geest.

Op YouTube vond ik geen video van dit nummer maar gelukkig wel op Vimeo, met de tekst op het beeld:

 

’s Nachts

piekeren.jpg

’s Nachts lig je soms wakker en dan ‘vermenigvuldigen de gedachten zich’, om het met een uitdrukking uit de bijbel in de oude vertaling te zeggen.

Je ligt wakker en in je bovenkamer spookt het. Alles waar het in het verleden mis is gegaan en waar je in het heden tegenop ziet, lijkt samen te komen als een legertje van vijandelijke strijders die uit zijn op je ondergang. Je lijkt weg te zinken in mistroostigheid en je vraagt je af waarvoor je eigenlijk leeft en of je niet véél beter alles achter je kan laten en er vandoor gaan – naar een land waar niemand je kent, waar niets moet en alles mag.

Want je twijfelt in die nachtelijke uren aan alles en iedereen. En je hebt het gevoel dat de keuzes die je gemaakt hebt en die je nog maken moet, door anderen voor je gemaakt zijn en voor je gemaakt worden en dat alles buiten jouw eigen wil om. En dat steekt, dat schuurt, dat geeft je een hoogst onaangenaam gevoel van controleverlies, van gebrek aan vrijheid – de vrijheid die je juist zo lief is.

En je ligt daar maar en je wilt graag nog wat slapen, maar het lukt niet. En je verlangt naar licht, vooral in overdrachtelijke zin: naar ‘licht op je levenspad’, zoals de vromen dat zo mooi kunnen zeggen. Maar dat blijven helaas mooie woorden zonder daadwerkelijke inhoud, want de duisternis overheerst te vaak bij jou het licht – de duisternis van onzekerheid en onrust, van onbevredigende verlangens.

Maar in de natuur, buiten achter de gordijnen in de slaapkamer wordt het wél licht. En je staat op en gaat je dingen doen en die dingen zorgen voor afleiding en geven soms een beetje vreugde zodat de donkerte wat naar de achtergrond verdwijnt.
En je moet trouwens sowieso verder, mét of zonder licht. De weg kent maar één richting en je kunt niet terug. Verder, steeds verder, richting een toekomst die hopelijk wat duidelijkheid brengt.